kindertherapie

Vergoeding:


Spelbegleiding:
Spelsessie: 70,- euro
Intake en oudergesprek: 70,- euro

Kindertherapie:
Therapiesessie: 70,- euro
Intake en oudergesprek: 70,- euro
Schoolobservatie of gesprek: 75,- euro

Gezinsbegeleiding:
Gezinsbegeleiding per uur: 75,- euro
Intake en oudergesprek: 70,- euro

Kindertherapie wordt door veel verzekeringsmaatschappijen geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende verzekering. Informeert u bij uw eigen verzekering. Als uw kind in aanmerking komt voor een PGB (persoonsgebonden budget) dan kunt u dit inzetten voor de bekostiging van de therapie.