kindertherapie

Spelbegeleiding:

Spelen is niet altijd vanzelfsprekend. Kinderen met een beperking of een verstoorde ontwikkeling vinden spelen vaak moeilijk. De spelontwikkeling komt niet goed op gang of het kind lijkt niet verder te komen in zijn spel. Het blijft tikken of draaien met speeltjes, een puzzel maken lukt niet. Het lijkt niet te begrijpen dat je met een autootje kan rijden en poppen vindt het niet interessant. Een fantasieverhaal spelen is te moeilijk.
Als een kind niet goed kan spelen of te weinig spelervaring heeft opgedaan heeft het vaak moeite om zichzelf te vermaken. Samen spelen met andere kinderen lukt niet goed en het kind heeft daardoor moeite met het krijgen van vriendjes. Spelbegeleiding kan een kind helpen om te leren spelen.

Werkwijze


Spelbegeleiding is een individuele therapie. De spelbegeleiding is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden, de behoeften en het tempo van uw kind. Tijdens een spelbegeleidingsessie speelt uw kind samen met mij in de speelkamer. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden van verschillende spelmaterialen.

Voorafgaand aan de spelbegeleiding heb ik een intakegesprek met u. De eerste drie sessies zijn observatiesessies. In deze sessies maak ik kennis met uw kind. Aan de hand van de informatie van ouders en de observaties maak ik een inschatting gemaakt van het spelontwikkelingsniveau, de specifieke problemen en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Daarna wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld, waarin de doelen voor de spelbegeleiding en afspraken over ouderbegeleiding worden vastgelegd.
De duur van een spelbegeleidingsessie en de frequentie zijn afgestemd op de behoeften van uw kind. Sommige kinderen kunnen zich nog niet zo lang concentreren. Dan is twee keer per week een half uur spelen prettiger dan een langere sessie per week.

Voor wie


. kinderen met een verstandelijke beperking,
. kinderen met een autismespectrumstoornis,
. kinderen met een achterstand op sociaal emotioneel gebied,
. kinderen met een achterstand in de spelontwikkeling,
. kinderen die door lichamelijke beperkingen moeilijker tot spel komen.