kindertherapie

Ouderbegeleiding:


Alle vormen van therapie gaan samen met een vorm van ouderbegeleiding. Tijdens de ouderbegeleidingsgesprekken bespreken we:

. de voortgang van de therapie of de spelbegeleiding,
. de doelen aan de hand van een maandelijks evaluatieverslag,
. specifieke opvoedingsvragen die samen hangen met de therapie of spelbegeleiding,
. hoe de speltherapie of spelbegeleiding en de situatie thuis op elkaar afgestemd kunnen worden.