kindertherapie

Kindertherapie

Als ouder voelt u dat uw kind niet lekker in zijn vel zit. Het lijkt zijn draai niet te kunnen vinden. Het is prikkelbaar, maakt snel ruzie, is drukker of onrustiger dan gewoonlijk of juist teruggetrokken. Het heeft moeite met inslapen of last van nachtmerries, het huilt snel en veel. Het kan zich moeilijk concentreren en heeft last van faalangst. Het wordt geplaagd of het plaagt juist zelf. U heeft soms het gevoel dat u geen contact kunt krijgen met uw kind. Als uw kind last heeft van een van deze klachten dan kan kindertherapie helpen.

Werkwijze


Kindertherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Spel is daarbij het uitgangspunt. Kinderen vinden het vaak moeilijk om te praten over hun problemen. Ze verwerken hun ervaringen door te spelen. In hun spel kunnen zij hun gevoelens uiten en verwerken. Kindertherapie kan een kind helpen ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen te verwerken door te spelen en zo een gestagneerde ontwikkeling weer op gang brengen. Door te spelen kan uw kind zich ontspannen, zijn gevoelens en gedachten uiten en verwerken en experimenteren met ander gedrag. Tijdens een kindertherapiesessie speelt uw kind samen met mij in de spelkamer. Uw kind kiest meestal zelf het materiaal. Als kindertherapeut volg ik in het algemeen het spel en de initiatieven van uw kind. Ik breng onder woorden wat er gebeurt in het spel of speel met uw kind mee. Zo leer ik de speeltaal van het kind begrijpen. Ik probeer uw kind te helpen om oplossingen te vinden voor de problemen die uw kind ervaart, nieuwe ervaringen te beleven en nieuwe inzichten te krijgen.

Voorafgaand aan de kindertherapie heb ik een intakegesprek met u. De eerste drie sessies zijn observatiesessies. In deze sessies maak ik kennis met uw kind. Aan de hand van de informatie van ouders en de observaties maak ik een inschatting gemaakt van het spelontwikkelingsniveau, de specifieke problemen van uw kind en de spelvormen waarin uw kind zich het beste kan uiten. Soms heeft een kind veel problemen op school. Dan kan het goed zijn om een gesprek met de leerkracht van uw kind te hebben of een observatie te doen op school.
Op grond van al deze informatie stel ik in overleg met u een behandelplan op voor uw kind. In dit behandelplan worden de doelen van de therapie en de afspraken over de begeleiding van ouders vastgelegd. Het is voor de therapie heel belangrijk dat er regelmatig contact is met ouders. In deze gesprekken bespreken we hoe de therapie verloopt en hoe het met uw gaat buiten de therapie.
Een therapiesessie duurt 50 minuten. De duur van therapie is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind. Gemiddeld 10 tot 15 sessies, maar meer of minder is ook mogelijk. De therapie wordt afgebouwd als uw kind in het dagelijks leven een gedragsverandering laat zien en de normale ontwikkeling weer goed op gang is gekomen. Uw kind heeft dan geen therapeutische ondersteuning meer nodig.

Voor wie


Kinderen met emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld:

1. een negatief zelfbeeld,
2. weinig zelfvertrouwen, faalangst,
3. problemen met het uiten van gevoelens zoals angst, boosheid, verdriet,
4. hechtingsproblemen, bijvoorbeeld bij adoptiekinderen, pleegkinderen of kinderen die een
5. moeilijke start hebben gehad als baby,
6. problemen met het accepteren van een beperking, zoals een lichamelijke beperking,
7. autismespectrumstoornis,ADHD.

Kinderen met sociale problemen, zoals:

1. niet goed kunnen omgaan met andere kinderen, bijvoorbeeld niet goed kunnen samen spelen,
2. pesten of gepest worden,teruggetrokken gedrag,
3. moeilijkheden in de omgang met volwassenen, zoals gedragsproblemen, niet goed luisteren.