kindertherapie

Gezinsbegeleiding:

Kinderen opvoeden is geweldig maar opvoeden is niet altijd eenvoudig. In elk gezin zijn er af en toe problemen met opvoeden. Uw kind luistert niet goed, het lust bijna niets of het heeft problemen met inslapen. De meeste problemen gaan van zelf over, maar soms blijft een probleem langer bestaan. Dan kan het fijn hulp te krijgen bij het zoeken naar een oplossing die past bij uw gezin. Ook bij een kind een verstandelijke beperking of een stoornis zoals ADHD, autisme of hechtingsproblemen, loopt de opvoeding vaak minder vanzelfsprekend. Uw kind kan heel anders reageren dan “normale” kinderen. De “gewone” opvoeding lijkt niet te werken. Deze kinderen hebben vaak behoefte aan een andere begeleiding. Voor ouders kan het moeilijk zijn om te bepalen wat voor hun kind het beste werkt. Het kan fijn zijn om daarin ondersteuning te krijgen. Gezinsbegeleiding kan ouders ondersteunen bij opvoedingsvragen.

Werkwijze


Gezinsbegeleiding richt zich op het hele gezin. Als gezinsbegeleider kom ik een of twee keer per week bij u thuis. Tijdens deze gezinsbegeleidingsessies ga ik samen met u onderzoeken welke knelpunten er zijn in de alledaagse situaties in uw gezin, zoals het eten, naar bed gaan of het ochtendritueel. Samen zoeken we naar oplossingen die passen bij uw manier van opvoeden en bij uw gezin. We proberen een ritme voor uw gezin te vinden waar u zich prettig bij voelt en waarbij uw kind/ kinderen goed kunnen functioneren. Daarnaast kan ik met uw kind werken aan het aanleren van nieuw gedrag of nieuwe vaardigheden.
Voorafgaand aan de gezinsbegeleiding heb ik een intakegesprek met u. Tijdens de eerste gezinsbegeleidingssessies observeer ik welke problemen er precies spelen in uw gezin. Op basis van deze informatie bepalen ik met u aan welke doelen we gaan werken en stel ik een behandelplan op.
De frequentie en de duur van de gezinsbegeleiding zijn sterk afhankelijk van de vraag.

Voor wie


Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding van hun kind/kinderen omdat er sprake is van:

. gedragsproblemen, zoals slaapproblemen, eetproblemen, slecht luisteren etc.
. een verstandelijke beperking,
. taal/spraakproblemen,
. een stoornis, zoals autisme, ADHD, hechtingsproblemen.